Métode globalitzat

Roses i roses

Totes les competències d'Infantil

Roses i roses és un projecte educatiu per al Segón Cicle d'Educació Infantil que té en compte les opinions, les propostes i els suggeriments del professorat d’Educació Infantil: és obert i flexible i s’adapta a ritmes, intencions i calendaris diferents per què és realista, amb activitats i recursos adaptats a les capacitats de l’alumnat, amb propostes permanents de reforç, repàs i ampliació.

Las qualitats de Roses i roses fan d'ell un projecte educatiu que té en compte el desenvolupament de totes les competències clau i de totes les intel·ligències múltiples, ja que inicia als xiquets i xiquetes en el treball cooperatiu i afavoreix les estratègies de pensament i de reflexió.

Más Palomitas de maíz
Más proyectos educativos
¡Mmm... Palomitas!, el proyecto LOMLOE para Infantil

Mmm... Palomitas!

Lo último de la saga "Palomitas", un proyecto educativo centrado en el desarrollo competencial del alumnado y que responde al currículo LOMLOE.
Mira el proyecto
Vacaciones ¡Mmm... Palomitas!

¡Mmm... Palomitas! para vacaciones

Cuadernos y actividades para las vacaciones de los alumnos y alumnas del segundo ciclo de Educación Infantil, con tres, cuatro y cinco añitos, con todos sus personajes favoritos.
Mira los cuadernos

Palomitas de maíz-Pop!

Globalized enjoyable and fun. Organized around curricular interest points. It also takes into account the development of all skills and all multiple intelligences. For bilingual schools.
Discover the project

Palomitas de maíz

Método globalizado ameno y divertido. Ortanizado en torno a intereses curriculares, tiene en cuenta el desarrollo de todas las competencias clave en el 2ª ciclo de Educación Infantil.
Descubre el proyecto
¡Mmm... Palomitas!, el proyecto LOMLOE para Infantil

Mmm... Palomitas!

Lo último de la saga "Palomitas", un proyecto educativo centrado en el desarrollo competencial del alumnado y que responde al currículo LOMLOE.
Mira el proyecto
Vacaciones ¡Mmm... Palomitas!

¡Mmm... Palomitas! para vacaciones

Cuadernos y actividades para las vacaciones de los alumnos y alumnas del segundo ciclo de Educación Infantil, con tres, cuatro y cinco añitos, con todos sus personajes favoritos.
Mira los cuadernos

Palomitas de maíz-Pop!

Globalized enjoyable and fun. Organized around curricular interest points. It also takes into account the development of all skills and all multiple intelligences. For bilingual schools.
Discover the project

Palomitas de maíz

Método globalizado ameno y divertido. Ortanizado en torno a intereses curriculares, tiene en cuenta el desarrollo de todas las competencias clave en el 2ª ciclo de Educación Infantil.
Descubre el proyecto

Roses i roses incorpora les TIC a través de llibres i activitats digitals interactives basades en la ludificació, presta una atenció especial a la relació família-escola a través de suports diversos i concedix molta importància al desenvolupament del llenguatge, al pensament logicomatemàtic, a la psicomotricitat i a l’exercici físic, i a l’educació emocional, en valors i per a la convivència.

Libros de texto y recursos didácticos
Materiales de Roses i roses
Utilitza els següents filtrse per a trobar tots els llibres de text, materials educatius i recursos didàctics, per a l'alumnat i per al professorat, que compossen aquest projecte educatiu:

       

      Sin resultados